Random header image... Refresh for more!

Murrostorstai 2009: Emme maksa kriisiänne!

Kutsu toimia yhdessä talouskriisin aiheuttajia vastaan ja tasaisemman tulonjaon puolesta. Vappuaattona 30.4.2009 Helsingissä järjestetään kolme mielenosoitusta ja luokkakantainen voimannäyte. Me emme maksa kriisiänne! Toimeentulotukea, ei pankkitukea!

 

Murrostorstai 1993

 

Vuonna 1993 lama runteli Suomea. Maassamme oli 700 000 työtöntä. 4. päivä marraskuuta 20 000 työtöntä kokoontui eduskuntatalon edustalle vihaiseen mielenosoitukseen toimeentulon puolesta.
 
1990-luvun alkupuolella kokonainen sukupolvi suomalaisia sai kokea  maanlaajuisen talouskriisin vaikutukset aina työttömyydestä  asunnottomuuteen ja leipäjonoista pysyvään syrjäytymiseen. Työelämän ja tuotannon rakennemuutos vei Suomen kohti globaaleja markkinoita luoden siten uusia markkinoita uusille aloille. Tästä huolimatta kymmenettuhannet ihmiset jäivät pysyvästi rakenteellisen työttömyyden piiriin sekä velka- ja ulosottoloukkuun. Murrostorstaista jäi jäljelle yksi pysyvä asia: mellakka-aidat. Monille jäi myös eräs outo tunne, menetetyn tilaisuuden tunne.

Lamasta lamaan 2009

Vuonna 2009 elämme globaalin talouskriisin aikoja. Yhdysvalloissa jokainen kuukausi on marraskuusta alkaen tuottanut noin 600 000 uutta työtöntä. Kiinassa tehtaat tyhjenevät ja työläiset palaavat maaseudulle. Kriisi on iskenyt myös Suomeen. Lomautukset ja irtisanomiset, myös täysin perusteettomat, kasvavat räjähdysmäisesti. BKT:n pudotus saattaa tänä vuonna olla rajumpi kuin vuonna 1991. Loppua ei näy ja todennäköisesti myös vuosi 2010 mennään kriisin merkeissä.  

Maailmanlaajuisesti rinnastukset 1930-luvun kriisiin ovat väistämättömiä. 1930-luvun kriisi ei pelkästään vienyt maailman taloutta 1910-luvun tasolle, vaan synnytti myös totalitarismien, vähemmistöjen joukkotuhonnan ja maailmansodan ajat. Nyt äärioikeistolaiset ryhmät uskaltautuvat jälleen esille, siirtolaisten oikeuksia poljetaan kaikkialla yhteiskunnassa ja kansainvälisen politiikan tasolla protektionismi ja nationalismi nostavat päätään.

Onko mahdollista, että kriisin aiheuttaneet henkilöt, opit ja talouden kehitysmallit korjaavat synnyttämänsä tilanteen? Vastaus lienee selvä. Lama kohtelee ihmisiä eriarvoisella tavalla. Toiset rikastuvat, toiset köyhtyvät. Tämä ei ole sattumaa. Tuloerot kasvavat. Viha kasvaa, koska osingoista ja optiotuloista ei luovuta, mutta samalla irtisanotaan ja lomautetaan. Tämä prosessi ei johdu yksilöistä vaan rakenteesta, jonka ”loogisuus” vie kohti irrationaalisia päätöksiä. Vastakkainasettelun aika ei ole ohi. Luokkakonfliktin aika ei ole ohi. Vihan hedelmät kypsyvät. Mitä jos 1990-luvun lama oli vain pieni paikallinen kriisi tämän globaalin katastrofin rinnalla?

Murrostorstai 2009 30.4.

Me työläiset, opiskelijat, pienituloiset, nuoret, siirtolaiset ja asunnottomat olemme ne, jotka kärsivät lamasta eniten. Meidän elinmahdollisuuksiamme uhkaavat irtisanomiset, lomautukset, sosiaalietuuksien ja julkisten palvelujen leikkaukset. Me emme suostu tähän!

Talouskriisin maksajiksi on asetettava ne tahot, jotka kriisin ovat aiheuttaneet, samalla hyötyen siitä: yksityiset suurpääomat, pankkiirit ja pörssikeinottelijat. Murrostorstai 2009 tarkoittaa sitä, että tätä laskua me emme kuittaa. Laskun saavat maksaa kapitalistit.

Jotain on pysyvästi muuttumassa. Passiivisuuden aika on ohi. Murrostorstai 2009 on luokkakantaista päättäväisyyttä, jonka kapitalistiselle järjestelmälle ominainen tuloerojen kasvu ja voittojen maksimointi tuottaa.

Meidän elvytyspakettimme on hyvin yksinkertainen: rahat pois rikkailta, rahat pois pörsseiltä, rahat pois pankeilta. Kaikki raha, elvytysraha, on suunnattava sellaisiin kohteisiin, jotka välittömästi vaikuttavat ihmisten toimeentuloon sekä sosiaalisiin investointeihin (sosiaalisesta asuntotuotannosta kolmannen sektorin kasvattamiseen). Raha on suunnattava massojen toimeentuloon, eikä sen kasautumisen vahvistamiseen harvalukuisten käsissä.

Murrostorstai 2009 yhdistää meitä useamman eri kulkueen liittoumana. Se yhdistää, mutta samalla se kehottaa jokaista meistä taistelemaan omalla tavallaan, omista lähtökohdistamme käsin. Haluamme nähdä Helsingin kaduilla pääoman ehdoilla ”uudistettavien” yliopistojen opiskelijat, työttömät, lomautetut, siirtolaiset, joiden elinoloja kiristetään ja joita fasistinen äärioikeisto uhkaa, sekä metropolimme, vapaan Helsingin nuoria, joiden tulevaisuutta talouskriisin aikana lopullisesti epävarmistetaan, ja joita kontrolloidaan estäen vapaata ilmaisua ja liikkumista.

Me emme tietenkään kutsu ihmisiä pelkästään vastustamaan, vaan myös osoittamaan mieltään taatun toimeentulon, asumisoikeuden, kerjäämisoikeuden, vapaan julkisen liikenteen, parempien palkkojen, metropoleja koristavan taiteen ja vapaan yliopiston puolesta.

Miksi?


Koska ainoa oikea resepti, jolla ihmisille taataan turvallinen elämä keinottelijoiden aiheuttamien aaltojen välillä, on kaikille taattu toimeentulo.

Koska asumisen yhteiskunnallinen järjestäminen ei saa olla bisnestä, vaan julkista toimintaa, jota raha ei saa määrätä.

Koska on paradoksaalista, että talouskriisien ja joukkotyöttömyyden aikana ei saisi kerjätä.

Koska on järjetöntä että julkisen liikenteenyhtiöt, joiden pitäisi olla voittoa tavoittelemattomia, voivat ajautua konkurssiin, kuten Helsingissä on tapahtumassa.

Koska on todellakin luokkakantaista, että absoluuttista palkkamäärää voidaan vähentää osinkotulojen hyväksi.

Koska on idioottimaista, että sijoitetaan miljoonia euroja kaupunkilaisten verorahoja yksityisten vartiointifirmojen taskuihin, jotta ne kohtelisivat kaltoin näitä samoja kaupunkilaisia, jotka lisäksi joutuvat vielä maksamaan mielivaltaisia korvaussummia typerien betoniseinien maalaamisesta.

Kutsumme koolle vappuaatoksi, uudeksi murrostorstaiksi, mielenosoitusten liittouman, joka osoittaa kapitalistisen rahavallan ja ja luokkamme välisen ristiriidan.

Lilius ja muut veivät rahamme, nyt on aika ottaa ne takaisin!

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment