Random header image... Refresh for more!

Category — Julkaisut

Megafoni 01/11: ”liike”

Sisällys

 

toukokuu 1, 2011   No Comments

Pääkirjoitus: Megafoni ihmistä kasvattamassa

Edellisissä numeroissa olemme keskittyneet puoluepoliittiseen valtaan ja talouteen. Tämä ei tarkoita, että pitäisimme spontaanimpia ja konstitutiivisempia toiminnan kenttiä, eli liikkeitä, epäolennaisina. Teemajulkaisuillamme olemme puuttuneet erityisiin ajankohtaisiin tarpeisiin. Käsitellessämme puolueita tai liikkeitä tarkoituksemme ei ole osoittaa kumpaakaan vaihtoehtoa ainoaksi oikeaksi, vaan käsitellä niitä toiminnan eri tasoina. Puolueet ja liikkeet parhaimmillaan tukevat toisiaan; kyse ei ole valinnasta kahden absoluuttisen position välillä, vaan olennainen kysymys on näiden kahden suhteen määrittely.

[Read more →]

toukokuu 1, 2011   1 Comment

Eurooppa-ohjelma

Jukka Peltokoski & Antti Ronkainen

1990-luvulla yhteiskunnalliset liikkeet avasivat keskustelua “sosiaalisesta Euroopasta”. Tänään tähän keskusteluun on palattava – talouskriisin merkeissä. Oli Euroopan unionista mitä mieltä tahansa, on Eurooppa sidottu yhteiseen kohtaloon. Pankkiirien, sijoittajien ja keinottelijoiden vastuu on organisoitu historiallisessa jytkyssä työväenluokan, veronmaksajien ja vähäosaisten kannettavaksi. Näin on tapahtunut “demokraattisen” julkisen vallan toimesta. Paluuta lähtöruutuun ei ole. [Read more →]

toukokuu 1, 2011   3 Comments

Luokkaliike, kansallisuuskysymys ja valtio

Joonas Laine

Kansallisuus- ja luokkakysymyksen limittyminen toisiinsa on yksi eurooppalaisen ay-liikkeen kiperimmistä kysymyksistä, sillä EU:ssa vallitseva työvoiman vapaa liikkuvuus on tuonut taloudellisesti hyvin eritasoisten maiden työläiset samoille työmarkkinoille. Tilanne kaipaa keskustelua kansallisuus- ja luokkakysymysten yhteennivoutumisesta sekä työväenliikkeen suhtautumisesta valtioon ongelmien ratkaisuyrityksiä pohdiskeltaessa.

[Read more →]

toukokuu 1, 2011   1 Comment

Meistä on tullut sokeita yhteiselle

Michael Hardt

Käännös: Jaana Pirkkalainen & Tero Toivanen

Kapitalismi ja sosialismi esittävät maailman joko yksityisenä tai julkisena omaisuutena. Jaettu, immateriaalinen tuotanto tarjoaa vaihtoehdon.

[Read more →]

toukokuu 1, 2011   No Comments

Sinä, Marx & Wikileaks

Alistair Davidson

Suomennos: Tere Vadén

Kryptokommunismi on ollut teoreettisesti olemassa jo kauan, mutta vasta nyt teknologia rulettaa. Julian Assange on vain yksi tämän sosiaalisen liikkeen johtajista. Oletko valmis?

[Read more →]

toukokuu 1, 2011   No Comments

Ympäristöajattelun kriisi ja niukkuuden ongelma

Ville Lähde

Kun moderni ympäristöliikehdintä lähti kunnolla käyntiin 1960-luvulla, oli ymmärrettävää ajatella, että kaikki ympäristöpuhe vei periaatteessa samaan suuntaan, oli samalla hyvällä asialla. Oli olennaista kiinnittää huomiota ongelmiin, joita ei ollut huomioitu tarpeeksi edes yhteiskuntakriittisissä liikkeissä.

[Read more →]

toukokuu 1, 2011   2 Comments

Degrowth-liike Suomessa

Timo Järvensivu & Paavo Järvensivu

Degrowth-liike on monimuotoinen toimijoiden verkosto, jonka yhdistävä peruslähtökohta on yhteiskuntaan pesiytyneen kasvumanian kritiikki. Liike kyseenalaistaa erityisesti talouskasvun hyvinvoinnin lähteenä sekä ikuisen, jatkuvan energian ja materian käytön lisäämiseen perustuvan talouskasvun mahdollisuuden. Laajemmin degrowth’ssa on kyse ympäristön kantokyvyn sekä yhteiskuntien sosiaalisen hyvinvoinnin rajoissa toimivan talouden ja yhteiskunnallisen toiminnan edistämisestä.

[Read more →]

toukokuu 1, 2011   3 Comments

Kulttuurin irtolaiset

Turun valtaajat

Turku. Musta lippulinna pysäyttää liikenteen. Tyhjien ostoskärryjen hautasaattue. Kirjavia hökkelikyliä versoo puistoihin. Silmämunanmuotoiset lamput Vartiovuoren öissä. Väki herää.

[Read more →]

toukokuu 1, 2011   No Comments

Teemu Mäen haastattelu: Sosialismi, taide ja politiikka

”Taide on ruumiillisempi tiedon ja tutkimuksen kokonaisvaltaisempi laji kuin pelkkien kirjanoppineiden kehitelmät. Tämä on taiteen paras sisällöllinen potentiaali. Taide kommentoi ja testaa yhteiskuntaa sekä tarjoaa vaihtoehtoja omasta erityisestä positiostaan.”

[Read more →]

toukokuu 1, 2011   1 Comment