Random header image... Refresh for more!

Category — 2010/01

Megafoni 01/10, ”Vasemmisto”

Vasemmisto on uusiutumisen tilassa. Sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla haetaan uusia linjauksia 2000-luvun työväenliikkeelle. Megafoni kantaa kortensa kekoon esittelemällä kavalkadin yhteiskunnallisia arvioita ja aloitteita ajatellen erityisesti poliittisen vasemmiston ja työväenliikkeeen tulevaisuutta. Fokuksena on tässä kuussa 20 vuotta täyttävä Vasemmistoliitto.

Sisällys:

>> Lataa lehti PDF:nä

>> Ingressejä voit selata alta


huhtikuu 11, 2010   No Comments

Pääkirjoitus: Megafoni harmaana eminenssinä

Aloitamme tälläkin kertaa kommentoimalla kommentteja, joita meihin on kohdistettu. Niistä ylitse muiden on esitys, että Megafoni olisi muuttunut ”harmaaksi”. Onko kyse totuudesta vai värisokeudesta?[Read more →]

huhtikuu 11, 2010   1 Comment

Joukkoliikkeet, demokratia ja puolueiden kriisi

Jiri Sironen

”Järjestöstä oli kehittynyt pienoisvaltio, jolla oli oma byrokraattinen organisaatio ja hierarkian huipulla keskitetty päätöksenteko ja jonka toiminnan painopiste oli parlamentissa. Vaikka painopiste siirtyikin lähinnä vaalien alla vaalipiireihin, johto etääntyi perustasosta. Vallankumouksellinen fraseologia säilyi ohjelmissa, mutta puolueen tosiasiallinen toiminta oli pääasiassa toimitsijoiden tekemää palkkatyötä … työväenliikkeestä muodostui poliittisesti opportunistinen ja reformistinen järjestö, joka tukahdutti eriävät ja kriittiset mielipiteet. Johtajat käyttivät puolueorganisaatiota oman valta-asemansa säilyttämiseksi ja lujittamiseksi … Asemien säilyttäminen käy harvainvaltaiseksi muotoutuneelle puoluejohdolle tärkeämmäksi kuin eteenpäin meno, tärkeämmäksi kuin päämäärä, vallankumous.”

[Read more →]

huhtikuu 11, 2010   2 Comments

Uutta ja vanhaa

Kalle Seppä

Viimeisten kuukausien aikana ”liberaalin” punavihreän vasemmistopuolueen hypoteesi on voimistunut puolueemme poliittisessa debatissa. Vasemmistoliitto on ottanut askeleita ekologiseen suuntaan. Vasemmistoliitto on selkeästi ottanut askeleita sisäisen avoimuuden suuntaan. Vasemmistoliitto on selkeästi ottanut – ainakin keskustelun tasolla – askeleita kohti uutta siirtolaispolitiikkaa. Vasemmistoliitto on selkeästi ottanut askeleita kohti perustuloa. Vasemmistoliitto on selkeästi ottanut askeleita prekariaattikäsitteen hyödyntämiseksi.

[Read more →]

huhtikuu 11, 2010   1 Comment

Vihreitä kritisoivat ovat oikeassa väärästä syystä

Markus Termonen

Millaisia suuntia on olemassa Vasemmistoliiton tulevaisuudelle, ja mikä on hallitseva suunta tällä hetkellä? Yksi näkökulma näihin kysymyksiin on se, mitä Vasemmistoliitosta kertoo monien vasemmistoliittolaisten vihreisiin kohdistama kritiikki.

[Read more →]

huhtikuu 11, 2010   1 Comment

Luokka ja puolue

Mario Tronti

Käännös: Kalle Seppä

Mario Trontin ”Luokka ja puolue” vuodelta 1964 käsittelee klassista työväenluokkaisen politiikan ongelmaa: luokan ja puolueen suhdetta. Tronti korostaa tarvetta ymmärtää tämä suhde peruuttamattomasti ristiriitaisena konkreettisen politiikan yhteydessä. Ainutkaan työväenpuolue, Tronti haastaa, ei tule koskaan olemaan kykeneväinen edustamaan koko työväenluokan intressiä. Tämä ei kuitenkaan halvaannuta puoluetta, vaan päinvastoin pakottaa sitä eteenpäin. Tronti siis edellyttää puolueelta kykyä liikkua luokkatilanteen ristiriitojen mukana sen poliittisen toiminnan ehtona.

[Read more →]

huhtikuu 11, 2010   No Comments

Riikka Taavetin haastattelu: Sosialistinen feminismi 70-luvulla ja nyt

Katariina Mäkinen

Haastattelussa keskustellaan Riikka Taavetin tutkimasta Marxist-Feministerna -ryhmästä ja sosialistisen feminismin kysymyksistä sekä 1970-luvulla että tämän hetken politiikassa. Riikka Taavetti on poliittisen historian opiskelija ja Vasemmistonuorten pääsihteeri.

[Read more →]

huhtikuu 11, 2010   1 Comment

Kohti kansalaispalkkaa ja perustuloa

Jouko Kajanoja

Kansalaispalkan ja perustulon tulee olla punavihreän ohjelman keskiössä. Se kertoo ihmiskäsityksestä. Talouspoliittinen eliitti pitää ihmistä kepillä ja porkkanalla ohjattavana ötökkänä. Punavihreän käsityksen mukaan ihminen on yhteistä rakentava sosiaalinen eläin, kunhan siihen luodaan edellytykset. Yksi edellytyksistä on kansalaispalkka ja perustulo. Ne eivät synny hetkessä, mutta rakentaminen on aloitettava nyt.

[Read more →]

huhtikuu 11, 2010   3 Comments

Kamppailu kaupungista

Tero Toivanen

Kaupungista on rakennettava ihmisten koti. Kaupungissa elämme, teemme työtä, liikumme ja toteutamme itseämme. Se millainen kaupunki on, määrittää sen millaisia me itse olemme. Kamppailu siitä, millaisessa kaupungissa haluamme elää, on kamppailua paitsi siitä, millaisia haluamme olla myös millaisiksi haluamme tulla.

[Read more →]

huhtikuu 11, 2010   2 Comments

Vasemmistoliiton sukupolvet

Anna Kontula & Tomi Kuhanen

Vasemmistoliiton vähittäistä näivettymistä on ennusteltu aina puolueen perustamisesta lähtien. Arvio on saanut tukea tasaisesti laskevasta vaalikannatuksesta, mutta varsinkin viime vuosilta on nähtävissä myös päinvastaisia merkkejä. Väitämme, että puolue elää parhaillaan suurinta murrostaan sitten perustamisensa. Se on pyrkimässä vanhaa puolustavasta linnakkeesta radikaaliksi vaihtoehdoksi vallitsevalle oikeistohegemonialle.

huhtikuu 11, 2010   1 Comment