Random header image... Refresh for more!

Category — 2009/02

Megafoni 02/09, ”Tutkimus”

Toisessa numerossa esittelemme luokkatutkimusta. Lähestymme aihetta esittelemällä erilaisia lähestymistapoja poliittisemmista sosiologisempiin. Jatkamme myös keskustelua poliittisen organisoitumisen malleista.

Sisällys:

>> Lataa lehti pdf:nä (1.1 Mt)

>> Ingressejä voit selata alta

toukokuu 26, 2009   No Comments

Pääkirjoitus: Hulluja nuo megafonilaiset!

Toimitus

Toiseen numeroomme olemme koonneet erityisesti tutkimukseen ja luokkaan liittyviä artikkeleita. Korostukseen sisältyy aimo annos itseironiaa. Tutkimus, spesifimmin työläistutkimus, on kulkenut verkostoissamme ”hyvänä ideana” ja päämäärättömänä keskusteluaiheena aina viime vuosikymmenen loppupuolelta saakka. Kyse on nimenomaan sellaisesta keskustelusta, jolle halusimme lyödä lopun ensimmäisellä numerollamme ja päätöksenteon teemalla. Ja nyt jälleen sitä samaa tutkimusta!

[Read more →]

toukokuu 26, 2009   1 Comment

Luokkakompositio ja opiskelijan nelosrooli

Joel Kaitila & Jukka Peltokoski

Hardt ja Negri ovat ehdottaneet vastarinnan subjektin nimeämistä moneudeksi. Tällä he pyrkivät viittaamaan kaikkiin, jotka ovat pääoman riiston kohteena immateriaalisen tuotannon vaiheessa. Kyse on proletaarisesta luokkakäsitteestä, jonka tarkoituksena korvata työväenluokka massoihin ja kansalliseen kokonaisuuteen viittaavana käsitteenä. Emme halua ”palata” aikaan ennen keskusteluja moneudesta, mutta problematisoimme keskustelun eräitä puolia ja tuomme siihen uusia aineksia.

[Read more →]

toukokuu 26, 2009   1 Comment

Teesejä luokasta

Richard Gunn

Käännös: Joel Kaitila, Lauri Lahikainen & Ville Holopainen

Kysymykset luokkapolitiikasta ovat tehneet jo tovin odotettua comebackia paitsi liikekentällä myös yleisemmällä yhteiskunnallisen keskustelun tasolla. Viimeistään talouskriisin puhjettua on käynyt selväksi, että yhteiskunnalliset vastakkainasettelut tulevat kärjistymään. Jotta vastakkainasettelujen heterogeniaa voitaisiin hahmottaa ja kärjistää nimenomaan luokkaristiriitoina, tarvitaan itse luokkakäsityksen päivittämistä.

[Read more →]

toukokuu 26, 2009   2 Comments

”Englannin työväenluokan luomisen” esipuhe

E. P. Thompson

Käännös: Toimiva yliopisto (http://toimivayliopisto.net/)

Tällä kirjalla on kömpelö nimi, mutta kyseinen nimi palvelee tarkoitustaan. Kirjoitan luomisesta, koska kyseessä on aktiivinen prosessi, jossa tarkoituksenmukaisella toiminnalla on yhtä suuri rooli kuin ehdollistumisella. Työväenluokka ei ole vain syntynyt itsestään jonain tiettynä aikana. Se näytteli osaa omassa luomisprosessissaan.

[Read more →]

toukokuu 26, 2009   1 Comment

Johnson-Forest -tendenssi ja työläistutkimus

Lauri Lahikainen

Ukrainalainen emigrantti Raya Dunayevskaya (Forest) ja Trinidadista Ison Britannian kautta Yhdysvaltoihin päätynyt C.L.R. James (Johnson) perustivat Johnson-Forest -tendenssinä tunnetun järjestön erottuaan poliittisten erimielisyyksien takia trotskilaisesta työväenpuolueesta (SWP). Tendenssi halusi erottautua käsityksistä, joiden mukaan Neuvostoliitto ja muut ”sosialistiset” valtiot olisivat olleet työväenvaltioita – edes degeneroituneita sellaisia. Sen sijaan he alkoivat ensimmäisten joukossa puhua valtiokapitalismista ”sosialististen” valtioiden yhteydessä. Projekti jäi lyhytikäiseksi. Vuonna 1953 James karkotettiin Yhdysvalloista Englantiin, minkä jälkeen ryhmä hajosi Jamesin ja Dunayevskayan erimielisyyksien takia vuonna 1955.

[Read more →]

toukokuu 26, 2009   No Comments

Campus Commune

Lauri Lahikainen & Antti Ronkainen

Uuden yliopistolain vastustuksesta syntynyt yliopistoliike on toiminut valtakunnallisesti alkuvuoden ajan. Nyt on kuitenkin tarkemman reflektion aika. Uskomme, että liike kehittyy dokumentoimalla, tutkimalla ja jakamalla yhdessä onnistumisiaan, epäonnistumisiaan ja kokemuksiaan.

[Read more →]

toukokuu 26, 2009   No Comments

Arvostus ja vastarinta

Beverley Skeggsin haastattelu

Käännös: Mikko Jakonen

Minulla oli kunnia tavata Beverley Skeggs tätä haastattelua varten Tottenham Court Roadilla Paperchasen kahvilan mukavissa nojatuoleissa, cafe latten parissa. Professori Beverley Skeggs on eturivin brittiläinen yhteiskuntaluokan asiantuntija, ja hänen laaja tuotantonsa on korvaamaton resurssi kenelle tahansa feministille, joka on kiinnostunut sukupuolen, kulttuurin ja symbolien yhteisvaikutuksesta, kun identiteettejä rakennetaan, vakiinnutetaan ja haastetaan. Haastattelun litterointi ei tee oikeutta professori Skeggsin innokkuudelle, välittömyydelle, huumorille ja lämmölle, jotka tekivät haastattelukokemuksesta erittäin miellyttävän ja informatiivisen.

[Read more →]

toukokuu 26, 2009   1 Comment

Kritiikki vastahegemonisena interventiona

Chantal Mouffe

Kääntänyt: Janne Hernesniemi

Chantal Mouffe kritisoi artikkelissaan Negrin, Hardtin ja Virnon poliittista teoriaa vetäytymisestä vallan haltuunoton edessä. Näiden ”moneuden teoreetikoiden” ongelmana on poliittisen projektin ymmärtäminen eksoduksen, pakenemisen termein, Mouffe esittää. Pakenemisen ja vetäytymisen sijaan on pyrittävä vallan solmukohtien valtaamiseen. Tämä puolestaan merkitsee vallalla olevan hegemonisen järjestyksen symbolisten perustusten purkamista ja uudelleen artikulointia sekä sitoutumista olemassa oleviin instituutioihin. Moneuden teoreetikoiden vaalima ajatus moneuden ”absoluuttisesta demokratiasta” suvereenin vallan tuolla puolen ei Mouffen mukaan huomioi poliittisen antagonistista ulottuvuutta. Radikaali poliittinen projekti ei voi tähdätä lopulliseen sovitukseen, poliittisten vastakkainasetteluiden ylittämiseen. Politiikka on hegemonista kamppailua, jossa toisilleen vastakkaiset hegemoniset vaatimukset pyrkivät ruumiillistamaan universaalia ja määrittelemään yhteiskunnallisen elämän parametrejä.

[Read more →]

toukokuu 26, 2009   1 Comment

Kiina kriisissä: syy paniikkiin?

Gongchao.org

Käännös: Markus Termonen

Kiinalainen työläinen on yleinen syntipukki silloin, kun puhutaan työpaikkojen menetyksistä länsimaissa. Kiinnostavalla tavalla kuitenkin myös Kiinan sisäisesti eräs työläisryhmä näyttäytyy syntipukkina, nimittäin siirtotyöläiset. Osin tästä syystä julkaisemme Megafonissa ensimmäistä kertaa ”myyttistä” kiinalaista työläistä käsittelevän artikkelin. Sen näkökulmana on urbaanien ja siirtotyöläisten kamppailujen lisäksi Kiinaakin rajusti kohteleva talouskriisi.

[Read more →]

toukokuu 26, 2009   1 Comment