Random header image... Refresh for more!

Category — 2010/01

Taloudesta ja työstä

Teppo Eskelinen

Nykyinen maailmantaloudellinen tilanne pakottaa vasemmiston palaamaan peruskysymysten äärelle. Ensinnäkin on välttämätöntä puhua kapitalismista juuri kapitalismin ydinkäsittein. Toiseksi on välttämätöntä kysyä, mitä nämä ydinkäsitteet, kuten pääoma ja työ, tarkoittavat nykyaikana. Juuri pääoman äärimmäisen nopea liike sekä liikakasautuminen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa pääomaa täytyy suitsia tehokkaasti.

[Read more →]

huhtikuu 11, 2010   1 Comment

Vasemmistolainen tietoyhteiskunta: Eteenpäin EVA:n johdattamalla tiellä

Juho Lindman

Elinkeinoelämän Valtuuskunta (EVA) julkaisi syksyllä 2009 Teppo Turkin kokoaman ”suomalaisen tietoyhteiskuntamallin” kuolinilmoituksen ja tulevaisuuspaperin Nykyaikaa etsimässä. Turkki kirjoittaa osuvasti esipuheessaan, että ”Tietoyhteiskunta-käsite on Suomessa ollut jo aikoja kaluttu luu, jotenkin ontto ja merkityksistä tyhjentynyt. Moni on halunnut koko sanasta eroon”.

[Read more →]

huhtikuu 11, 2010   1 Comment

Öljy – ensimmäiset vuodet huipun jälkeen

Tere Vadén

Öljyhuippu (peak oil) on siirtynyt hypoteesien maailmasta tosiasiaksi. Vuodesta 2005 lähtien – alkaen kolme vuotta ennen finanssikriisiä – maailman öljyntuotanto on ollut hienoisessa laskussa. Pikkuhiljaa huipun ohittaminen alkaa näkyä talouspoliittisessa maisemassa.[Read more →]

huhtikuu 11, 2010   1 Comment

Degrowth-talous: mitä se on ja millaista tuotantoa se voisi tarkoittaa?

Laura Tuominen ja Elina Turunen

Degrowth-ajattelu haastaa talouskasvuun pyrkivän politiikan. Se pyrkii luomaan poliittista tilaa keskustelulle ja esityksille vaihtoehtoisista talousmalleista maailmassa, jossa materiaalisen kulutuksen ja tuotannon rajat on jo ohitettu. Degrowth-käsite (suom. esim. miinuskasvu) haastaa muun muassa ekonomismin (luonnon ja ihmisten suhteiden markkinaistamisen) ja kasvufetissin (usko, että minkä tahansa talouden pitäisi kasvattaa sen vaihdon ja tuotannon arvoa kriisin tai katastrofin välttämiseksi). (Degrowth.net 2009a.)[Read more →]

huhtikuu 11, 2010   3 Comments

Ekososialismi tai barbaria

Jukka Peltokoski

Sosialistisen blokin murruttua vasemmiston strategiaa on vaivannut skitsofreenisuus. Yhtäältä ay-vetoinen palkkakilpailu, toisaalta kulttuurivasemmiston humaanit arvot. Yhdellä kädellä on otettu, toisella aneltu. Epäpyhän allianssin puitteena on toiminut kapitalismianalyysin ja antagonismin korvautuminen ihmiskasvoisen markkinatalouden vaateella.

huhtikuu 11, 2010   1 Comment

Mitä on ekososialismi?

Käännös ja esipuhe: Jukka Peltokoski

Ekososialismi, vihreä sosialismi tai sosialistinen ekologia ovat nimiä yhteiskuntateorialle, joka yhdistelee marxilaisia, sosialistisia, ekologisia sekä vaihtoehtoiseen globalisaatioon liittyviä lähestymistapoja. Ekososialistit ajattelevat, että sosiaalinen epätasa-arvo, köyhyys sekä ympäristöongelmat juontavat kapitalistisen järjestelmän jatkuvasta laajentumispakosta, jota kapitalistiset organisaatiot palvelevat kansalaisyhteiskunnan, valtiovallan sekä ylikansallisten organisaatioiden tasolla.[Read more →]

huhtikuu 11, 2010   1 Comment

Syyttäminen

Lauri Lahikainen

Hannah Arendt kutsuu byrokratian valtaa Ei Kenenkään vallaksi. Ei Kenenkään valta on Arendtin mukaan kaikkein hirmuvaltaisinta valtaa, sillä se on valtaa ilman vastuuta. Byrokratiassa valta ja päätökset eivät Arendtin mukaan tapahdu missään selkeässä paikassa, vaan eri toimistojen monimutkaisessa verkostossa. Byrokratia ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen Ei Kenenkään vallan ilmenemismuoto. Kapitalismissa päätöksenteon ja vastuun paikantaminen tuntuu yhä vaikeammalta, kun päätökset tehdään ihmisille ulkopuolisina ja vieraina näyttäytyvien taloudellisten voimien perusteella.[Read more →]

huhtikuu 11, 2010   No Comments

Sydän on vasemmalla

Mikko Jakonen

Claes Anderssonin (s.1937) Jokainen sydämeni lyönti ei ole perinteinen elämänkerta. Se ei ole myöskään massiivinen ja omassa itsetyytyväisessä näppäryydessään rypevä ”hengentuote”, kuten eräiden Anderssonin poliitikkokollegoiden viimeaikaiset tuotokset. Jokainen sydämeni lyönti on nimestään lähtien inhimillinen teos, kokoelma hetkiä ja näkökulmia elämästä. Nämä kuvat limittyvät ja kerrostuvat, laajentavat ja välillä supistavat kuvaa Claes Andersson nimisestä miehestä. Kuvista muodostuu jonkinlainen kertomus, mutta ei teleologinen tai itsetarkoituksellinen. Andersson on poliittinen, mutta ei valtiomiesmäinen. Kaikki ei tapahtunut vain siksi, että hän saisi valtaa ja käyttäisi sitä.

[Read more →]

huhtikuu 11, 2010   1 Comment

Zizek – Politiikkaa, idiootti

Antti Ronkainen

Slavoj Žižek on vastahegemonian Slovenian idol, maailman vasemmistopiirien suosiota nauttiva superstara, jonka keikkapaikkoina toimivat kampukset, konferenssit, väittelyt, elokuvat ja dokumentit. Žižek rundasi viime vuoden lopulla myös Suomessa heittäen luennot Porthaniassa ja Kiasmassa. [1] Vierailun yhteydessä julkaistiin kaksi toimitettua teosta Žižekin enemmän tai vähemmän hämäristä artikkeleista ja lehtikirjoituksista. Ohessa arvostellaan teoksista lyhyempi ja selkeämpi, Info-kustannuksen Politiikkaa, idiootti![Read more →]

huhtikuu 11, 2010   1 Comment